Coaching profs

Pedagogisch (opvoed)coach (kinderopvangcoach) voor professionals

Als freelance pedagogisch coach ben ik beschikbaar voor kinderopvang en scholen die (tijdelijk) de hulp van een pedagogisch coach kunnen gebruiken. Klik hier voor meer informatie over mijn werk als pedagogisch kinderopvangcoach

Er is een aparte website beschikbaar voor dit onderwerp. Klik op ‘Kinderopvangcoach’ en lees verder.

Alle beroepskrachten in de kinderopvang en peuterspeelzalen krijgen/hebben recht op ‘coaching-on-the-job’ door een pedagogisch coach. Per 1 januari 2019 dient elke organisatie over een hbo-geschoolde pedagogisch coach te beschikken. Door jarenlange ervaring, een nauwe betrokkenheid met de werkvloer en het volgen van diverse pedagogische opleidingen weet ik veel van allerlei pedagogische onderwerpen. Ik heb tevens ervaring met het omgaan met weerstand van o.a. pedagogisch medewerkers en met het coachen van  leidinggevenden en managers.

Ik weet hoe het werkt binnen het werkveld, waar je allemaal tegenaan kunt lopen en wat er door de GGD van kinderopvanginstellingen wordt verlangd.

Ik ondersteun de pedagogisch medewerkers met raad en daad bij het omgaan met en stimuleren van kinderen in al hun ontwikkelingsprocessen en bij het omgaan met elkaar als collega’s. Ik doe dit niet alleen middels groepsobservaties, maar ook door individuele coachingsgesprekken te houden met de medewerkers. Ik maak bij de groepsobservaties gebruik van Video Interactie Begeleiding (VIB). Ik film de interactie tussen de medewerkers en de kinderen en ga daarna samen met hen de beelden bekijken en nabespreken. Het doel is om de wisselwerking tussen medewerker en kind positiever te maken.

Overigens: hoe, waarvoor en wanneer de pedagogisch coach wordt ingezet volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet schriftelijk worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de coachingssessies van de pedagogisch medewerker. Ook hier is het verstandig om 2018 te gebruiken om het beleid goed op te zetten en tijdig op zoek te gaan naar een goede pedagogisch coach. Voor kleinere kinderopvanginstellingen is het belangrijk om te weten dat deze pedagogisch coach niet per se in (loon)dienst hoeft te worden genomen.

Aantal uur

Op 1 januari van elk jaar stelt de kinderopvangondernemer vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De ondernemer bepaalt wanneer de pedagogisch beleidsmedewerker op de vestigingen ingezet wordt. Elke pedagogisch medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Het aantal kindercentra is daarmee bepalend voor het minimaal aantal uur dat ingezet wordt op de formulering en invoering van pedagogische beleidsvoornemens. Het aantal fte pedagogisch medewerkers bepaalt het minimaal aantal uur coaching die de medewerkers bij hun werkzaamheden krijgt. Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. (Klik hier voor meer informatie)

Voor de ondersteuning bij de berekening van het minimum aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden, wordt een online rekentool ontwikkeld. Deze rekentool wordt gepubliceerd op  www.1ratio.nl.

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op!

Inspireren
In de groep observeer ik en ga ik in gesprek met de medewerkers. Waar willen jullie als locatie naartoe, tegen welke problemen lopen jullie precies aan, wat zijn persoonlijke wensen? Soms zijn medewerkers onzeker over bepaald gedrag van kinderen of over hun eigen gespreksvaardigheden met ouders. Ik deel mijn praktische kennis, ik inspireer hen en geef bruikbare adviezen.

Ontwikkelingen
Als pedagogisch coach hou ik mezelf goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvangbranche. Vergeleken met twintig jaar geleden is er in het vak zeer veel veranderd; steeds andere wet- en regelgeving die bijna niet is bij te benen. Maar ook nieuwe inzichten op pedagogisch gebied, vragen andere competenties van de medewerkers. Ik ben de aangewezen persoon om hen bewust te maken van allerlei nieuwe zaken en ik kan hen er enthousiast en veranderingsbereid voor maken.

Kansen
‘Ik vind het geweldig interessant en een mooie uitdaging om mijn brede kennis over kinderen en communicatie te kunnen delen met anderen. Ervaring heeft geleerd dat mensen hierdoor meer kansen gaan zien en dat ze deze ook met beide handen aangrijpen. Ik ben geen ‘allesweter’, maar ik kan wel het voorzetje geven waarmee ze het zelf kunnen afmaken. Soms is dat duwtje in de rug net wat medewerkers nodig hadden. En als ze dan snel verbetering ervaren, richting de kinderen, de samenwerking onderling en persoonlijk en je hoort dat van ze terug, tja dan heb je al een hele hoop bereikt!

Wat kan men van mij verwachten?

 • Ik ken de coachmethoden en -technieken en weet ze effectief toe te passen
 • Ik ben in staat pedagogisch medewerkers en leerkrachten positief te beïnvloeden en te motiveren, ook in samenwerking met elkaar
 • Ik weet de vinger op de zere plek te leggen en het zelfsturend vermogen van medewerkers te vergroten
 • Ik weet de pedagogisch medewerkers  verder te helpen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Ik signaleer knelpunten bij de uitvoering van het (pedagogisch) beleid en ik reik desgewenst verbetervoorstellen aan
 • Bij vragen over het welbevinden of de ontwikkeling van kinderen ondersteun ik de teams op de vestiging(en) en kan ik effectief adviseren/doorverwijzen

Wat kan de pedagogisch medewerker van coaching verwachten?

 • zich verder professionaliseren door vaardigheden (nog) beter onder de knie te krijgen
 • op de werkvloer tips en suggesties krijgen
 • samen met de coach een collega of kind(eren) observeren om meer inzicht te ontwikkelen
 • een concreet leerdoel/coachvraag aan de orde stellen
 • het zelfvertrouwen vergroten

De coaching richt zich op twee pijlers: pedagogisch vakmanschap (interactievaardigheden, kennis van de ontwikkelingsgebieden van kinderen en van bijpassend pedagogisch handelen) en persoonlijk vakmanschap, zoals beroepshouding en competenties.

Tarieven

Voor mijn inzet gedurende een langere periode gelden speciale kortingstarieven. Kinderopvanginstellingen kunnen ook een offerte aanvragen voor een volledig (langdurig of terugkerend) traject. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Na het invullen en verzenden van het contactformulier neem ik zo spoedig mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook. (06-53689861) | info@pedagoochelen.com

(Ik werk middels de Algemene modelovereenkomst | geen werkgeversgezag van de Belastingdienst)

Bij de berekening van de kilometervergoeding wordt uitgegaan van de tabellen op www.anwb.nl.

 

Individuele coaching voor PM'Er of leerkracht

eenmalig of meerdere sessies voor meedere personen indien gewenst


op locatie vestiging/school of in praktijk 

Vrij indeelbaar qua tijd/moment

reiskosten buiten aalsmeer € 0,50 ct per km

Pakketprijs op aanvraag

Coaching on the job voor kinderopvang/onderwijs

meerdere sessies op de groep

op locatie vestiging/school

Vrij indeelbaar qua tijd/moment

Reiskosten buiten aalsmeer € 0,50 ct per km

Pakketprijs op aanvraag

[DISPLAY_ACURAX_ICONS]