Werkwijze kindertherapie

Ik start altijd met een intakegesprek. Dit gesprek is in principe bij de ouders thuis, maar kan desgewenst ook plaatsvinden in mijn praktijk.

Na de intake gaan we snel starten met de therapie. Dit is in het gezin, dus bij het kind thuis. Een kind is in zijn/haar eigen omgeving, met eigen speelgoed, zodat ik een goed beeld kan krijgen van de situatie. De therapie duurt telkens een (1) uur. Na een aantal sessies, zal er tussendoor een oudergesprek zijn. Tijdens het oudergesprek wordt steeds gekeken of de therapie nog verder dient te gaan. In afstemming met het kind en de ouders zal besloten worden wanneer de therapie tot een eind gekomen is.

Betreft het een heel jong kind tussen de 6 maanden en vier jaar, afhankelijk van het probleem of klacht van het kind, dan zal ik tijdens mijn aanwezigheid met name de ouder(s) begeleiden.