Werkwijze professionals

Coaching 

Beroepskrachten   Kinderopvang

De Coaching start altijd met een kennismakingsgesprek met de betreffende medewerker(s), waarin ruimte voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en ontwikkelingsvragen is. Dan volgt een gesprek waarin ik de situatie en vragen specifieker in kaart breng. Ter verduidelijking van de situatie spreken we af op welke momenten en in welke situaties ik op het werk zal observeren. Hierbij kan ik gebruik maken van Video Interactie Begeleiding. In het nagesprek met de medewerker kan deze aangeven waar en wanneer hij/zij in de geobserveerde situaties problemen ervaart. Ook worden in dit gesprek de coachingsdoelen verder uitgewerkt en het aantal benodigde coachingsgesprekken/werkbezoeken bepaald.

In de vervolggesprekken help ik de medewerker bij het reflecteren op het eigen gedrag. We werken aan het verbeteren van de prestaties in de praktijk en optimaliseren de inzet van zijn/haar kwaliteiten. Eén op één gesprekken worden afgewisseld met observaties en oefeningen in de praktijk. De medewerker krijgt persoonsgerichte feedback en wordt op ongebruikte mogelijkheden attent gemaakt.De medewerker leert hoe hij/zij invloed op de situatie kan uitoefenen en krijgt passende handvatten aangereikt passend bij het pedagogisch beleidsplan. We doen dat wat nodig is om de vooraf bepaalde doelen te bereiken.