Werkwijze opvoeding en ouderschap

Kennismakingsgesprek opvoedondersteuning/gezinscoaching:

 Ik start altijd met een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en duurt ongeveer 30 minuten. Ik kom daarvoor bij jullie gezin thuis. Ik vind het namelijk belangrijk dat er tussen mij en het gezin een klik is, dat we kunnen samenwerken en dat we een vertrouwensband kunnen opbouwen. In dit gesprek bespreken we kort welke hulpvraag er is en welk traject daarvoor geschikt is. Ook zal ik aangeven wat de werkwijze is en wordt er in overleg zo nodig een frequentie afgesproken. De frequentie hoeft niet vast te liggen en kan variëren. Wil je individuele coaching, dan kom je zowel voor de intake als voor de sessies bij mij in mijn praktijk. Voor individuele coaching is er geen kennismakingsgesprek, maar starten we gelijk met de intake. Het is ook mogelijk om te gaan wandelen terwijl ik je coach.

Intakegesprek opvoedondersteuning/gezinscoaching:

 In het intakegesprek gaan we dieper in op de problematiek. Aan de hand van dit gesprek maak ik in mijn praktijk een behandelplan en noteer ik de gemaakte afspraken. Voor de voorbereiding en het uitwerken van het behandelplan reken ik geen aparte kosten. Een intake duurt ongeveer 60 minuten.

Opvoedondersteuning/gezinscoaching algemene informatie:

Samen gaan we kijken wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt binnen jullie gezin. Als we daar goed zicht op hebben, gaan we onderzoeken en formuleren wat jullie zouden willen veranderen. Op die manier hebben we een helder doel voor ogen. Na de intake volgt een bezoek aan het gezin waarin ik begin met observeren. Ik kijk naar de interactie tussen de gezinsleden in hun eigen leefomgeving, want dan heb ik de kans om te zien wat er aan de basis ligt van de problemen. Soms is het ontrafelen van die kwesties ingewikkeld. Maar alleen door het afpellen van de lagen kan ik het verhaal vinden dat daaronder verborgen ligt.

COMPATIBLE INKJET

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.

READ MORE
COMPATIBLE INKJET

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.

READ MORE
COMPATIBLE INKJET

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.

READ MORE
We zullen ons met name bezig houden met het gedrag en gevoel van de gezinsleden. Soms is het nodig om te kijken naar de oorzaak van een bepaald patroon binnen jullie gezin of waarom bijvoorbeeld twee leden binnen een gezin op een bepaalde manier op elkaar reageren. Als je de oorzaak kent, is het vaak makkelijker om te veranderen. Maar in principe richten we onze blik op de toekomst. Eerst op de rust en dan op de verandering binnen het gezin.
Bij gezinscoaching worden soms alle gezinsleden tegelijk uitgenodigd, maar dat hoeft niet. Soms is het gewoon erg handig als het hele gezin er is, vooral als het wat oudere kinderen betreft. Iedereen kan dan betrokken worden bij de coaching en dit versnelt vaak het proces. Er kan dan namelijk tijdens de sessies aan de vaak verstoorde communicatie worden gewerkt, zodat deze rustig en effectief wordt. In het verlengde hiervan ontstaan dan vaak nieuwe omgangsvormen. Echter, afhankelijk van de omstandigheden (werk, school) kan het ook voorkomen dat een gezinslid alleen aanwezig is of bijvoorbeeld alleen de ouders.
Bij coaching kan het voorkomen dat er een dieper liggende (mede)oorzaak bovenkomt van de verstoring van de rust in het gezin. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een gezinslid met een verslaving, angst, stoornis of depressie. Mochten die zich tijdens het coachingstraject aandienen, dan kan er na overleg een parallel therapeutisch traject ingezet worden met het betreffende gezinslid of de betreffende gezinsleden. Ik kan daar uiteraard indien noodzakelijk een verwijzing voor geven.