Kindertherapie

Kindertherapie 0-12 jarigen

Ik werk met kinderen tot 12 jaar via zandspeltherapie. Kijk hieronder wat dat precies is.

Waar andere vormen van hulpverlening gebruik maken van één invalshoek, kiest deze therapie voor observatie, onderzoek en behandeling vanuit zes verschillende invalshoeken/behandelmodellen. Deze integratieve aanpak maakt kindertherapie uniek.

Al deze modellen en de daaraan gekoppelde therapeutische technieken en methodieken worden geïntegreerd in het behandelplan. Hierdoor ontstaat voor ieder kind een plan op maat.

Medisch model

gericht op medische, lichamelijke oorzaken

Stress model

gericht op de balans tussen draagkracht en draaglast;

Gedrags model

gericht op het aan/afleren van gedrag;

Cognitief model

gericht op de gedachten en gevoelens van het kind, die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen

Systemisch model

gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de systemen/relaties rondom het kind (familie, school, vrienden)

Psychoanalytisch model

 gericht op onverwerkte zaken, nare ervaringen en trauma’s uit het verleden van het kind.

Wat kan er aan de hand zijn?

Jij als ouder wil natuurlijk dat je kind gelukkig is en lekker in zijn of haar vel zit.Helaas is dat niet altijd zo. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw zoontje of dochtertje last heeft van (onverklaarbare) angsten, waardoor het leven voor hen en voor jou een dagelijkse last gaat worden. Of misschien heeft jouw kind problemen met eten? (niet willen eten, niks lusten, gooien met eten, machtsstrijd aan tafel). Of durft jouw kind niet te gaan slapen en komt hij of zij steeds uit bed, omdat het bijvoorbeeld bang is? (slaapt je kind veel te laat in, komt het steeds uit bed, wil je kind alleen maar bij jou in bed, is je kind bang in het donker?) Misschien heeft je kind verdriet om het verlies van dierbare of dier of omdat jullie gescheiden zijn? (heb je zelf verdriet om een verlies en vind je het moeilijk je kind hierin te begeleiden, ben je pas gescheiden en zie je dat dit je kind negatief beïnvloed?)

  Skip de rest; ik wil NU contact

Kortdurend

In de therapie (behandelmethode) die ik geef, staat nooit de klacht, de angst of het probleem centraal. Maar wel jouw kind. Jouw unieke kind met en in zijn of haar eigen kracht. Mijn therapievorm is daarom integraal en persoonsgericht. Ik geef de therapie richting aan de hand van de unieke kwaliteiten van jou kind. En dus geheel op maat. Dat maakt ook dat de therapie voor kinderen kortdurend is.

Doel van kindertherapie

Doel van kindertherapie is om het kind op een ontspannen en snelle manier controle te laten krijgen over hetgeen waar het kind last van heeft. Dan zal het kind in staat zijn keuzes te maken op welke wijze hij of zij met haar probleem of klacht wil omgaan. Het kind leert op deze manier te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht en ontwikkelt IK-STERKTE en zelfvertrouwen en kan autonoom handelen.

Werkvorm

Ik werk met kinderen veelal via zandspeltherapie. Zandspeltherapie is een bak met zand, figuren en miniaturen  (bomen, auto’s bruggen, poppetjes, bergen, bootjes etc..). Met het gebruik van dit soort materialen, geeft een kind vorm aan het innerlijke proces. Scheiden, onderscheiden, bouwen, slopen, neerzetten wat is, wat was en waar het verlangen ligt komt tot uiting in het zandspel.

Zandspel spreekt op een oorspronkelijke manier een diepere laag aan en maakt het dankzij de vorm (de opstelling van zand, figuren) concreet en zichtbaar. Zo kunnen onbewuste processen vorm krijgen en zich op een speelse manier ontwikkelen.

Deze therapievorm voor kinderen laat toe om woordeloze momenten of gevoelens toch een taal te geven. 

Zandspeltherapie is een non-verbale Jungiaanse therapie, ontwikkeld door de Zwitserse analytica Dora Kalff. Deze mooie therapievorm werkt in op de zintuigen en het gevoelsleven van het kind. Het grijpt in op het vroege, pre-verbale geheugen. Het is een werkvorm die zonder woorden een zeer zinvolle psychische ontwikkeling op gang brengt. In deze tijd, waarin een grote nadruk op cognities, doelen en het zichtbare gelegd wordt, is de non-verbale werkvorm een verademing.

Zandspeltherapie

Voorbeelden van zandtekeningen uit de praktijk!

 Voor kinderen is het spelen met zand een onmiddelijk herkenbare
en vanzelfsprekende manier om zichzelf uit te drukken. Een kind begeeft zich zowiezo van nature in
symbolisch spel zodra het de kans krijgt.

Het is een bevrijdende ervaring dat binnen zandspel het
onbewuste zijn eigen weg kan gaan. Het kind ervaart dit als een eigen realiteit. Ook neemt dit de
vorm aan dat kinderen zelf nieuwsgierig raken naar de beelden die tijdens het zandspel lijken te
ontstaan vanuit hun handelen. 

 Tijdens zandspel wordt het accent vooral gericht op de ervaring van het maken van de ‘wereld’. Er
wordt vooral aandacht gegeven aan het spel en aan spontane non-verbale communicatie. Diepe
waardering voor wat het kind maakt en empathie voor de worstelingen en de emoties die tijdens het
zandspelproces doorgemaakt worden, vormen een voedingsbodem voor de in het kind aanwezige
mogelijkheden tot verandering en groei.

 Na voltooiing van het zandspel maak ik een foto van het zandspel-beeld. Zo wordt het
samenspel van bewust en onbewust ook “buiten” in beelden vastgelegd. De zandtafel wordt nooit
door het kind opgeruimd; dit gebeurt pas door mij nadat het kind vertrokken is. Hierdoor blijft het zandspelbeeld in de voorstelling van het kind intact.
In een later stadium geeft het samen met het kind terugkijken van de beelden aan de
hand van de foto’s een mogelijkheid om erover te praten en om een gevoel, ervaring en
cognitie samen te voegen.

Intake

Hier kun je het intakeformulier kindertherapie en de behandelovereenkomst downloaden. Deze dient voor aanvang van de intake zo volledig mogelijk ingevuld ondertekend in mijn bezit te zijn. Kijk bij de werkwijze voor meer informatie