Coaching profs

Pedagogisch kinderopvangcoach voor beroepskrachten in de kinderopvang alsmede IKK-PROOF babytrainingen

Alle beroepskrachten in de kinderopvang en peuterspeelzalen hebben recht op pedagogische coaching door een HBO geschoolde pedagogisch coach.

Als freelance pedagogisch coach ben ik beschikbaar voor kinderopvang die (tijdelijk) de hulp van een pedagogisch coach kunnen gebruiken. Door jarenlange ervaring, een nauwe betrokkenheid met de werkvloer en het volgen van diverse pedagogische opleidingen weet ik veel van allerlei pedagogische onderwerpen. Ik heb tevens ervaring met het omgaan met weerstand van o.a. pedagogisch medewerkers en met het coachen van leidinggevenden en managers. Ook geef ik de training ‘Werken met baby’s’. Deze training is IKK-PROOF! Je kunt je team opgeven, individeel is ook mogelijk! 

Wil je meer informatie over mijn werk als pedagogisch kinderopvangcoach of als gecertificeerd trainer? Er is een aparte website beschikbaar voor dit onderwerp. Klik op de onderstaande link!

Website Kinderopvangcoach

De Kinderopvangcoach geeft ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers bij het omgaan met en stimuleren van kinderen in al hun ontwikkelingsprocessen en bij het omgaan met elkaar als collega’s. Dit is niet alleen middels groepsobservaties, maar ook door (individuele) coachingsgesprekken te houden met de medewerkers. Het gebruik van Video Interactie Begeleiding (VIB) is een geschikte methode. Het doel is om de wisselwerking tussen medewerker en kind positiever te maken. De leidraad van de coaching is het pedagogisch beleid van de opvang!

Website Kinderopvangcoach

Overigens….

Hoe, waarvoor en wanneer de pedagogisch coach wordt ingezet volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet schriftelijk worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de coachingssessies van de pedagogisch medewerker.

Voor kleinere kinderopvanginstellingen is het belangrijk om te weten dat deze pedagogisch coach niet per se in (loon)dienst hoeft te worden genomen.

En dat maakt Kinderopvangcoach tot een ideale partner. Zij is in te zetten voor een beperkt aantal uren. 

De coaching richt zich op twee pijlers: pedagogisch vakmanschap (interactievaardigheden, kennis van de ontwikkelingsgebieden van kinderen en van bijpassend pedagogisch handelen) en persoonlijk vakmanschap, zoals beroepshouding en competenties.

Website Kinderopvangcoach
Inspireren

In de groep observeer ik en ga ik in gesprek met de medewerkers.

Waar willen jullie als locatie naartoe, tegen welke problemen lopen jullie precies aan, wat zijn persoonlijke wensen?

Soms zijn medewerkers onzeker over bepaald gedrag van kinderen of over hun eigen gespreksvaardigheden met ouders.

Ik deel mijn praktische kennis, ik inspireer hen en geef bruikbare adviezen.

Kansen

Ik vind het geweldig interessant en een mooie uitdaging om mijn brede kennis over kinderen en communicatie te kunnen delen met anderen. Ervaring heeft geleerd dat mensen hierdoor meer kansen gaan zien en dat ze deze ook met beide handen aangrijpen. k ben geen ‘allesweter’, maar ik kan wel het voorzetje geven waarmee ze het zelf kunnen afmaken. Soms is dat duwtje in de rug net wat medewerkers nodig hadden. En als ze dan snel verbetering ervaren, richting de kinderen, de samenwerking onderling en persoonlijk en je hoort dat van ze terug, dan heb je al een hele hoop bereikt!

Ontwikkelingen

Als pedagogisch coach hou ik mezelf goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvangbranche. Vergeleken met twintig jaar geleden is er in het vak zeer veel veranderd; steeds andere wet- en regelgeving die bijna niet is bij te benen. Maar ook nieuwe inzichten op pedagogisch gebied, vragen andere competenties van de medewerkers. Ik ben de aangewezen persoon om hen bewust te maken van allerlei nieuwe zaken en ik kan hen er enthousiast en veranderingsbereid voor maken. 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op!
De Kinderopvangcoach is al voor een beperkt aantal uren in te zetten.
Dit is vooral een uitkomst voor de kleinere ondernemer!

Website Kinderopvangcoach