Werkwijze professionals

Coaching 

Beroepskrachten   Kinderopvang

Website Kinderopvangcoach

De Kinderopvangcoach werkt vanuit het pedagogisch beleid welke binnen de kinderopvang geldt. De Kinderopvangcoach bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de Beroepskrachten, ondersteunt en motiveert hen in de dagelijkse werkzaamheden, waardoor zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. Voordat de Kinderopvangcoach op locatie komt, zal zij zich inlezen in het pedagogische beleidsplan van de betreffende locatie. Welke regels en afspraken gelden er binnen de opvanglocatie. Dit is namelijk de werkwijze en zijn de uitgangspunten in het werk van de beroepskrachten.
Als de Kinderopvangcoach op de groepen komt, zal zij kennis maken met de beroepskrachten, observeren (hoe wordt er precies gewerkt, werken zij op dezelfde manier, zijn er hiaten in de (onderlinge) werkwijze, is het beleid duidelijk etc….en natuurlijk met hen in gesprek gaan. Als er bijvoorbeeld onderdelen zijn binnen het beleid die voor de beroepskrachten niet werkbaar zijn, of structureel op een andere manier worden uitgevoerd, zal de Kinderopvangcoach dit onderkennen en herkennen en hierover in gesprek gaan en dit aankaarten bij de leiding. Dan zal er of iets aangepast kunnen worden in het beleid, of in de werkwijze van de beroepskrachten.

De Kinderopvangcoach kan hierin adviseren en ondersteunen. De coaching zal zoveel mogelijk op de groepen zelf plaatsvinden. 

Het inzetten van videocoaching is uitstekend geschikt als interventietechniek. Het terugkijken en analyseren hiervan doet de Kinderopvangcoach op de eigen locatie. Vervolgens maakt zij een verslag met aandachtspunten en leermomenten. Deze aandachtspunten zal zij de keer erop bespreken met de beroepskrachten.


De Kinderopvangcoach heeft veel inhoudelijke vakkennis en coachervaring en maakt de beroepskrachten bewust van gedrag en mogelijkheden. Zij zal hen motiveren om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen op de groepen, binnen het team, richting de kinderen, ouders en elkaar. Zij weet de vinger op de zere plek te leggen en de beroepskrachten veranderingsbereid te maken om te werken aan een oplossing.

Je wilt vast meer weten over de pedagogische coahing. Klik dan op de link hierboven!