Scholen

Therapie voor kids binnen de school! Zowel voor het basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Skip de rest; ik wil NU contact!

Kindertherapie is er voor……

Kinderen die…

pesten of gepest worden, een moeizame relatie hebben met de leerkracht of leerlingen, die een teruggetrokken of explosieve houding hebben, die druk doen of faalangstig zijn

Kinderen die…

allerlei lichamelijke klachten hebben, die gedrag vertonen waar kinderen van zijn/haar leeftijd al overheen gegroeid zijn (bv. poep- en plasproblemen),waarvan het vermoeden bestaat dat het thuis niet zo goed gaat of die andere nare ervaringen hebben 

Kinderen die…

anders leren dan andere kinderen, die hoogbegaafd zijn of juist heel spiritueel en die daardoor geen aansluiting kunnen vinden bij de rest van de groep, met een stoornis of langdurige ziekte en niet goed weten hoe daarmee om te gaan

Leerkrachten en docenten zien kinderen regelmatig en langdurig. Zij voelen vaak haarfijn aan welke kinderen niet goed in hun vel zitten. Soms maken zij zich zorgen over een kind, maar weten zij niet waar ze ouders naartoe kunnen verwijzen voor hulp. 

Vaak hebben dit soort problemen invloed op hun functioneren op school of gaan kinderen juist minder goed functioneren op sociaal-emotioneel gebied doordat ze leerproblemen hebben. Leerkrachten en docenten kunnen ouders verwijzen naar Pedagoochelen, maar zij kunnen ook zelf om hulp vragen. Desgewenst, op verzoek van ouders of school, kan er een observatie van een kind op school plaatsvinden, waarna er advies gegeven wordt over de begeleiding van het bewuste kind in de groep. De therapie kan desgewenst ook op school plaatsvinden.

Welke mogelijkheden zijn er voor het onderwijs:

Coaching

Coaching van kinderen in de groep
Ook het coachen van leerkrachten behoort tot de mogelijkeden

Participeren

Participatie bij kindbesprekingen of zorgoverleg

Observatie

Observatie of begeleiden van individuele leerlingen

Ik kan binnen de school kinderen individueel of in groepjes begeleiden. Ik werk met doelen, die samen opgesteld worden met kind, ouders en de school, zodat er een optimale samenwerking op gang kan komen. Samen kom je verder! Indien nodig kan ik ook de samenwerking met externe partners intensiveren om het kind tot groei te laten komen. De vraag van het kind staat centraal. Hij/zij kan tot verandering komen wanneer de juiste aanpak wordt ingezet. In een direct overleg tussen kind, school en ouders wordt de hele omgeving ingezet om het optimale resultaat te kunnen bereiken. Ik kan ondersteuning bieden op alle vakgebieden binnen de basisschool en binnen het voortgezet onderwijs, begeleiden van gedrag, teams coachen in het begeleiden van het gedrag van kinderen en indien de intern begeleider uitvalt, ook daarin tijdelijke vervanging bieden.