Tarieven

Tarieven

De tarieven voor particulieren zijn per uur, inclusief telefonisch en email contact, voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.Mocht je onverhoopt de afspraak moeten annuleren of verzetten, dan kan dit kosteloos tot 24 uur voor aanvang.

Indien binnen 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Bij het niet nakomen van een afspraak wordt eveneens het volledige tarief in rekening gebracht.

Informatie e-mailconsult

Heb je een vraag over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind? Meld je nu aan voor mijn online opvoedadvies en ontvang binnen drie eenvoudige stappen snel een persoonlijk advies. Aanmelden is vrijblijvend.

1. Omschrijf de situatie en stel jouw persoonlijke vraag.


2. Ontvang binnen één werkdag een reactie of je vraag geschikt is voor een e-mailconsult.

3. Als je vraag geschikt is, ontvang je een betaalverzoek om de betaling te doen en je aanmelding af te ronden. Binnen drie werkdagen na betaling ontvang je per e-mail het persoonlijke opvoedadvies.

Een e-mailconsult bestaat uit: een algemene situatieanalyse, persoonlijke tips en adviezen, eventueel oefeningen/opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan.

Per opvoedvraag hebben wij maximaal drie (3) mailcontactmomenten met elkaar.

Belangrijke infor-matie!!

NB: op 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.

Deze wet draagt zorg voor een betere bescherming van uw privacy. Daarnaast blijft de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) van kracht. Dit maakt het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud over u en/of je kind. Dit is aan strenge regels gebonden. Het belangrijkste is dat ik niet meer gegevens bewaar dan strikt noodzakelijk en dat ik de gegevens bewaar in een beveiligde omgeving. 

Gegevens delen

Ggegevens van het kind of het gezin deel ik niet met derden. Alle informatie over jou en je kind zijn vertrouwelijk. Op het moment dat belangrijke informatie gedeeld moet worden met jullie (huis)-arts, andere behandelaar of leerkracht en dit is in jullie belang, dan zal ik daar expliciete schriftelijke toestemming aan jullie/jou voor vragen. Ook zal ik kopieën en relevante verslagen aan derden overhandigen na expliciete en schriftelijke toestemming. Als ouders gescheiden zijn en beide ouders hebben de ouderlijke macht, dan moeten zij in het geval van kindertherapie beiden achter de behandeling staan. Ik ben wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van kinderen tot 16 jaar. Ik informeer beide ouders ook over de verloop van de behandeling.