Werkwijze kindertherapie

Bij jou thuis of in de praktijk!

Na de intake gaan we snel starten met de therapie. Dit kan in het gezin, dus bij het kind thuis, maar ook in de praktijk. Voordeel van thuis: Een kind is in zijn/haar eigen omgeving, zodat ik een goed beeld kan krijgen van de situatie. Ander voordeel is dat de ouders zelf de deur niet uithoeven voor de therapie. Nadeel kan zijn dat het kind afgeleid kan worden doordat er bijvoorbeeld gezinsleden thuis zijn of thuiskomen. Een ander nadeel kan zijn is dat er voor de therpeut minder therapeutische materialen aanwezig zijn. Voordeel van de praktijk: Ik werk voornamelijk met zandspeltherapie. Dit is een uitstekende therapie vorm voor kinderen die praten lastig vinden. Meestal bespreek ik met de ouders wat de beste locatie is voor de therapie. De therapie duurt telkens een (1) uur.

Na een aantal sessies, meestal zijn dit er vijf, zal er tussendoor een oudergesprek zijn. Tijdens het oudergesprek wordt steeds gekeken of de therapie nog verder dient te gaan. In afstemming met het kind en de ouders zal besloten worden wanneer de therapie tot een eind gekomen is. Betreft het een heel jong kind tussen de 6 maanden en vier jaar, afhankelijk van het probleem of klacht van het kind, dan zal ik tijdens mijn aanwezigheid met name de ouder(s) begeleiden.