Werkwijze opvoeding en ouderschap

Kennismakingsgesprek opvoedondersteuning/gezinscoaching:

Ik start altijd met een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en duurt ongeveer 30 minuten. Ik kom daarvoor bij jullie gezin thuis. Ik vind het namelijk belangrijk dat er tussen mij en het gezin een klik is, dat we kunnen samenwerken en dat we een vertrouwensband kunnen opbouwen. In dit gesprek bespreken we kort welke hulpvraag er is en welk traject daarvoor geschikt is. Ook zal ik aangeven wat de werkwijze is en wordt er in overleg zo nodig een frequentie afgesproken. De frequentie hoeft niet vast te liggen en kan variëren. Wil je individuele coaching, dan kom je zowel voor de intake als voor de sessies bij mij in mijn praktijk. Voor individuele coaching is er geen kennismakingsgesprek, maar starten we gelijk met de intake. Het is ook mogelijk om te gaan wandelen terwijl ik je coach.

Intakegesprek opvoedondersteuning/gezinscoaching:

In het intakegesprek gaan we dieper in op de problematiek. Aan de hand van dit gesprek maak ik in mijn praktijk een behandelplan en noteer ik de gemaakte afspraken. Voor de voorbereiding en het uitwerken van het behandelplan reken ik geen aparte kosten. Een intake duurt ongeveer 60 minuten.

Opvoedondersteuning/gezinscoaching algemene informatie:

Samen gaan we kijken wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt binnen jullie gezin. Als we daar goed zicht op hebben, gaan we onderzoeken en formuleren wat jullie zouden willen veranderen. Op die manier hebben we een helder doel voor ogen. Na de intake volgt een bezoek aan het gezin waarin ik begin met observeren. Ik kijk naar de interactie tussen de gezinsleden in hun eigen leefomgeving, want dan heb ik de kans om te zien wat er aan de basis ligt van de problemen. Soms is het ontrafelen van die kwesties ingewikkeld. Maar alleen door het afpellen van de lagen kan ik het verhaal vinden dat daaronder verborgen ligt.